top of page

"עבודת החסידות היא 'דע את עצמך' דרך הניגון. הניגון מלמד את האדם מי הוא, מי עליו להיות, ומי הוא עשוי להיות. ידיעה זו מתחוללת על ידי התגלות העצם- עצם הנשמה. אין כוונת הניגון השירה בלבד אלא 'להוציא את עצמותך בשירה', כשהתגלות העצם שרה את עצמה החוצה". 

(ר' יוסף יצחק שניאורסון מחב"ד)

סדרה חווייתית חדשנית

מזמור שיר ליום השבת

סדנה של שירה מתבוננת ברוח החסידות

'מזמור שיר ליום השבת': כשם שתוכן השירה שייך הוא לשבת, כמו כן שייך הוא כוח גילוי השירה בשבת". (פחד יצחק)

(צריך להתחזק האדם מאד עם הזמר... שמדרגת הזמר תראה כאלו השכינה מזמרת מתוך גרונו". (רבי אלימלך מליז'נסק) 

 

בהנחיית

אלי הולצר – מורה לחסידות
נורית כהן –מוזיקאית ומורה לפיתוח קול
 
בסדנה נתמקד במיומנויות של השירה כאמנות רוחנית-תפילתית.
נעסוק בנושאים כגון:  
                      
* השירה כתפילה
       * נתינה וקבלה בשירה
           * השירה ופנימיות השבת
                  * הגוף, הנשמה, הקול ולבושיו
* הקשבה וכיוונון
* הניגון שבמילים
 
 
הסדנה תשלב עיון בטקסטים חסידיים ואחרים ותרגול של ניגונים ושירי תפילה.
אין צורך בידע קודם.
 
ימי רביעי, 20:00-21:30
 
במרכז גפן, רחוב הצפירה 28, המושבה הגרמנית, ירושלים.

                                                                         מועדי המפגשים:

                                   אוקטובר: 17 (פגישת היכרות, ללא תשלום) , 24                                                     

                                    נובמבר: 7, 21, 28                                          

                                דצמבר: 12, 26                                   

ינואר: 9

 

מספר מקומות מוגבל; ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש:

עלות הסדרה: 450 ש"ח
bottom of page