top of page

הרשמה לסדנאות ולסדרות הלימודיות

 

שלחו לנו הודעה, ציינו את שם הסדנה או הסדרה אליה אתם מבקשים להירשם.

אישור ופרטים נוספים יישלחו לכתובת המייל שתספקו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

את התשלום ניתן להסדיר בסיום המפגש הראשון, במזומן או בהמחאה לפקודת "שמע קולנו - בית המדרש לתפילה ולקהילה".

!תודה רבה

bottom of page